Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/124162-kvalita-ovzdusi-pri-silvestrovskych-oslavach Kvalita ovzduší při silvestrovských oslavách Kvalita%20ovzdu%C5%A1%C3%AD%20p%C5%99i%20silvestrovsk%C3%BDch%20oslav%C3%A1ch https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fbezpecnost%2F124162-kvalita-ovzdusi-pri-silvestrovskych-oslavach 6.1.2019 18:32 redakce podle tiskové zprávy ČHMÚ Kvalitu ovzduší v průběhu silvestrovské noci více zhoršuje jednotlivci odpalovaná pyrotechnika než jeden velký ohňostroj. Odpalováním se do ovzduší dostávají především menší částice frakce PM2,5, které jsou zdravotně nebezpečnější. <p>ČHMÚ se v letošním roce více zaměřil na kvalitu ovzduší při pořádání ohňostrojů. Kolegové na brněnské pobočce ČHMÚ z oddělení kvality ovzduší toto téma rozšířili a dali si za cíl zjistit, jestli jeden velký ohňostroj znečistí ovzduší více, než jednotlivci hromadně odpalovaná zábavní pyrotechnika v průběhu silvestrovské noci. V létě publikovali článek s údaji a hodnotami u měření ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis. Nyní po Silvestru v přehledu uvádějí hodnoty a srovnání let 2017 a 2018 na místech Brno a Praha centrum.</p> <ul> <li>Měření kvality ovzduší během brněnské přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis 2018 &#8211; <a href="http://chmibrno.org/blog/2018/09/20/mereni-behem-brnenske-prehlidky-ohnostroju-ignis-brunensis-2018-1-dil/" target="_blank">1. díl</a>, <a href="http://chmibrno.org/blog/2018/10/19/mereni-kvality-ovzdusi-behem-brnenske-prehlidky-ohnostroju-ignis-brunensis-2018-2-dil/" target="_blank">2. díl</a>, <a href="http://chmibrno.org/blog/2018/11/06/mereni-kvality-ovzdusi-behem-brnenske-prehlidky-ohnostroju-ignis-brunensis-2018-3-dil/" target="_blank">3. díl</a>, <a href="http://chmibrno.org/blog/2018/11/08/ignis-brunensis-2018-pod-mikroskopem/" target="_blank">4. díl</a>. </li> </ul> <p>Vedoucímu oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky ČHMÚ pokládáme základní otázku. Projevuje se odpalování pyrotechnických výrobků na koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, primárně ve městech? <i>&#8222;Odpověď zní jednoznačně ano a v našem článku ukazujeme na konkrétních příkladech v jaké míře&#8220;</i>, popisuje Jáchym Brzezina. A ještě lze dodat, že kvalitu ovzduší v průběhu silvestrovské noci více zhoršuje jednotlivci odpalovaná pyrotechnika než jeden velký ohňostroj. </p> <ul> <li><a href="http://chmibrno.org/blog/2019/01/02/vysoke-koncentrace-suspendovanych-castic-v-dusledku-silvestrovskych-oslav/" target="_blank">Vysoké koncentrace suspendovaných částic v důsledku silvestrovských oslav - grafy a podrobnější popis </a></li> </ul> <p><i>&#8222;Pokud se zaměříme na období kolem půlnoci, vidíme, že mezi roky 2017 a 2018 není na stanicích, co se rychlosti větru týká, příliš velký rozdíl. Pravděpodobně tedy byl letošní výrazný nárůst koncentrací suspendovaných částic, jak v Brně, tak v Praze v období kolem půlnoci, dán vyšším množstvím odpalované pyrotechniky&#8220;</i>, dodává Jáchym Brzezina. </p> <h5>Závěr z výsledků měření:</h5> <ul> <li>Odpalování zábavní pyrotechniky velmi výrazně, byť krátkodobě (několik hodin před a po půlnoci), zvyšuje koncentrace suspendovaných částic na městských stanicích.</li> <li>V Praze byla nejvyšší koncentrace na stanici náměstí Republiky mezi 0:00 až 1:00 (276 &#181;g/m<sup>3</sup>), v Brně na stanici Dětská nemocnice, mezi 1:00 až 2:00 (182 &#181;g/m<sup>3</sup>). Denní průměrná koncentrace PM10 na stanici náměstí Republiky 31. 12. 2018 byla na hranici 24h imisního limitu (50 &#181;g/m<sup>3</sup>), na stanici Dětská nemocnice byla průměrná denní koncentrace 54 &#181;g/m<sup>3 </sup>a došlo tak k překročení 24h imisního limitu pro PM10.</li> <li>Vliv ohňostrojů (resp. jednotlivci odpalovaných pyrotechnických výrobků) na Silvestra je v celkovém součtu výrazně vyšší, než například jeden velký ohňostroj.</li> <li><b>Odpalováním se do ovzduší dostávají především menší částice frakce PM2,5, které jsou zdravotně nebezpečnější. </b>WHO doporučuje snížení průměrné roční koncentrace PM2,5 na 10 &#181;g/m<sup>3</sup>. Například na stanici Dětská nemocnice byly koncentrace PM2,5 po půlnoci 1. 1. 2019 vyšší než 150 &#181;g/m<sup>3</sup>. Jednalo se sice o krátkodobou hodnotu, ale tyto krátkodobé nárůsty, pro které nejsou přesně dány limity, můžou rovněž způsobovat zdravotní komplikace.</li> <li><b>Silvestr 2018/2019 byl z hlediska krátkodobých (kolem půlnoci) koncentrací a jejich nárůstu horší než o rok dříve.</b> Vzhledem k podobným rychlostem větru na Silvestra 2017 a 2018 lze předpokládat, že nárůst byl dán vyšším množstvím odpalované pyrotechniky.</li> </ul> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama