Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/123415-odborne-wellness-odpoledne-lide-jsou-klic Odborné WELLNESS ODPOLEDNE: Lidé jsou klíč Odborn%C3%A9%20WELLNESS%20ODPOLEDNE%3A%20Lid%C3%A9%20jsou%20kl%C3%AD%C4%8D https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F123415-odborne-wellness-odpoledne-lide-jsou-klic 17.8.2018 01:00 V době veletrhu, ve středu 19. září vás zveme na WELLNESS ODPOLEDNE &#8211; LIDÉ JSOU KLÍČ. Je opět určeno wellness manažerům, provozovatelům a odborným pracovníkům zejména hotelů, resortů a wellness center. <div class="uprostred" style="width:750px"><img src="/docu/zpravy/0234/023415o1.jpg" width="750" height="500" alt="" /><br /></div> <p>Konference se bude konat v PVA EXPO Praha &#8211; Letňany, konferenční sál č. 1. Zaměříme se více na vzájemný dialog a diskuzi a propojování nás všech z oboru wellness a SPA. Tento speciální workshop, který navazuje na minulé ročníky konference HOTELOVÉ WELLNESS & SPA.</p> <h5>Wellness - personál a návštěvníci</h5> <p>Nosným tématem je problematika práce s personálem, nedostatek odborných pracovníků ve wellness oboru, vzdělávání a koučinku pro wellness tým i práci s návštěvníky. Naši přednášející poskytnout dostatečný prostor pro vaše dotazy.</p> <p>Představíme dodavatele pro hotelové wellness a spa a budeme hovořit o vzájemné spolupráci dodavatelů a provozovatelů v oblasti wellness a spa. </p> Více informací naleznete na webových <a href="http://spakonference.rain.cz/#program" target="_blank">stránkách</a> konference.<br /> <br /> <p><i>Pro účastníky WELLNESS ODPOLEDNE jsme připravili možnost účasti ZDARMA na Kongresu FOR GASTRO & HOTEL s hlavním tématem &#8220;Lidský faktor &#8220; v gastronomii a hotelnictví. Kongres se uskuteční 4.10. </i></p> 17753,17683 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama