Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/123137-siemens-predstavil-zive-system-video-synopse-na-konferenci-bezpecna-skola-2018 Siemens představil živě systém Video Synopse na konferenci Bezpečná škola 2018 Siemens%20p%C5%99edstavil%20%C5%BEiv%C4%9B%20syst%C3%A9m%20Video%20Synopse%20na%20konferenci%20Bezpe%C4%8Dn%C3%A1%20%C5%A1kola%202018 https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fbezpecnost%2F123137-siemens-predstavil-zive-system-video-synopse-na-konferenci-bezpecna-skola-2018 8.6.2018 02:00 Divize Building Technologies společnosti Siemens ČR představila na konferenci Bezpečná škola 2018 pomocí živé ukázky systém Video Synopse &#8211; způsob vyhledávání v kamerových záznamech pomocí sofistikovaných algoritmů. <img src="/docu/zpravy/0231/023137og.png" width="500" height="319" class="border marginb5" alt="" /><br /><span class="clpopisek"></span><br /> <p>Systém vychází ze známého faktu, že díky digitalizaci dochází ke sběru velkého množství dat, ale často chybí nástroje k jejich analýze. </p> <p><b>Tradiční konference Bezpečná škola 2018</b>, jíž je český Siemens Zlatým partnerem, se konala 24. května v Národní technické knihovně v Praze. Cílem letošního setkání bylo rozšíření znalostí zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy. Zejména pak jejich seznámení s možnostmi financování, normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami pro komplexní zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol. Konference Bezpečná škola slouží také jako platforma pro sdílení zkušeností jejích účastníků. Jako velmi významné téma se také diskutovalo vzdělávání v oblasti bezpečnosti. </p> <p>Za divizi <a href="https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/produkty_a_sluzby/IBT/Pages/building_technologies.aspx" target="_blank">Building Technologies</a> vystoupil Radek Zachoval, který se věnoval tématu Video Synopse &#8211; systému pro vyhledávání v kamerových záznamech pomocí sofistikovaných algoritmů. Při své prezentaci systém ukázal při reálném použití, kdy došlo k živému připojení do video databáze a následné ukázce, jak s ním lze pracovat. </p> <p>&#8222;<i>Současné kamerové systémy zažívají revoluci v oblasti videoanalýz, sofistikovaných detekcí a pokročilých funkcionalit. Základem všeho je velké množství dat, které je ukládáno pro pozdější potřeby.</i>&#8220; říká Radek Zachoval, vedoucí technického oddělení Comfort & Security divize Building Technologies, a dodává &#8222;<i>Aby bylo možné opravdu efektivně a sofistikovaně požadované informace v množství uložených dat vyhledávat, je nutné mít k dispozici kvalitní nástroje.</i>&#8220;</p> <p>V rámci prezentace Siemens byli účastníci konference seznámeni s možnostmi a způsoby vyhledávání bezpečnostních incidentů a zájmových objektů ve zcela nových souvislostech, které jim otevřeli obzory, jak je v současné době možné posílit bezpečnost školských zařízení a jejich bezprostředního okolí. </p> 17167,16999,16958 23133 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama