Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/123106-blahoprani-k-narozeninam-admd Blahopřání k narozeninám ADMD Blahop%C5%99%C3%A1n%C3%AD%20k%20narozenin%C3%A1m%20ADMD https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fdrevostavby%2F123106-blahoprani-k-narozeninam-admd 21.5.2018 05:16 Dne 18. 5. 2018 to bylo již osmnáct let, co byla založena ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ (ADMD) &#8211; organizace, která sdružuje kvalitní certifikované výrobce a dodavatele montovaných rodinných domů a staveb bytové i občanské vybavenosti na bázi dřeva. <img src="/docu/zpravy/0231/023106o1.jpg" width="500" height="335" class="border marginb5" alt="ADMD Asociace dodavatelů montovaných domů dřevostavby" /><br /><span class="clpopisek"></span><br /> <p>Základním úkolem ADMD je prosazování staveb na bázi dřeva, popularizace technologií konstrukcí z dřevní hmoty, kultivování podnikatelského prostředí a zabezpečení kvality pro tento segment stavebnictví prostřednictvím certifikace dle DOKUMENTU NÁRODNÍ KVALITY (DNK), který zajišťuje normami požadovanou vysokou technickou a kvalitativní úroveň výroby a montáže staveb na bázi dřeva, které členské organizace ADMD na trhu v České republice realizují.</p> <p>Za dobu, co ADMD na trhu dřevostaveb v České republice působí, došlo k výraznému kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji oboru:</p> <table class="cltab" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" summary=""> <tr><td>Rok</td><td> Počet dokončených RD</td><td>Počet dokončených dřevostaveb</td><td> Podíl dřevostaveb na trhu</td></tr> <tr><td></td><td> (v ks)</td><td> (v ks)</td><td> (v %)</td></tr> <tr><td>2000</td><td>10 235</td><td> 133</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>2016</td><td>14 015</td><td>2 013</td><td> 14,36</td></tr> </table> <p>V současné době sdružuje <a href="http://www.admd.cz/" target="_blank">Asociace dodavatelů montovaných domů</a> celkem 23 členů (certifikovaných výrobců dřevostaveb) a 36 partnerů (tj. firem z oboru stavebnictví, které s ADMD úzce spolupracují). Členové ADMD vycházejí z poznání, že výrobky &#8211; montované stavby na bázi dřeva, které uvádějí na trh, musí dlouhodobě zabezpečovat základní potřeby člověka a lidské společnosti a jsou na ně tudíž kladeny vysoké nároky z hlediska řady různých funkcí po dobu jejich užívání.</p> <p>Všechny členské společnosti ADMD garantují vysokou kompetenci při realizaci stavby montovaného domu, a to od projektové přípravy až po předání domu investorovi. Jednou z podmínek přijetí do Asociace je mimo jiné i to, že dodavatel domu musí, kromě povinné certifikace a pravidelných dohledů dle DNK, prokázat kompetence a zkušenosti v oboru výroby a montáže dřevostaveb po dobu minimálně tří let a musí také předložit reference na minimálně dvacet realizovaných domů. Objednat si svůj nový dům u společnosti, která výše uvedené podmínky nesplňuje, tj. není členem ADMD, může být pro investora rizikové, protože následně nemusí být se svým domem a jeho kvalitou spokojen. </p> <p><b>Při příležitosti 18. &#8222;narozenin&#8220; Asociace dodavatelů montovaných domů chci poděkovat všem členům a partnerům za výbornou spolupráci při rozvoji dřevostaveb v ČR.</b></p> Ing. Vratislav Blaha, předseda ADMD 15771 22061 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz