Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/122919-vyznam-setrneho-stavebnictvi-v-cesku-roste Význam šetrného stavebnictví v Česku roste V%C3%BDznam%20%C5%A1etrn%C3%A9ho%20stavebnictv%C3%AD%20v%20%C4%8Cesku%20roste https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fbudovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie%2F122919-vyznam-setrneho-stavebnictvi-v-cesku-roste 20.4.2018 02:00 Již za necelé dva roky se budou muset všechny budovy stavět s téměř nulovou spotřebou energie. K energetické účinnosti a šetrné výstavbě zavazuje Českou republiku evropská směrnice EPBD II. <img src="/docu/zpravy/0229/022919o1.jpg" width="500" height="206" class="border marginb5" alt="Česká rada pro šetrné budovy se od začátku letošního roku rozrostla o dalších pět významných firem &#8211; ČEZ ESCO, JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY, TECE ČR, skupinu TECHO a iNELS" /><br /><span class="clpopisek">Česká rada pro šetrné budovy se od začátku letošního roku rozrostla o dalších pět významných firem &#8211; ČEZ ESCO, JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY, TECE ČR, skupinu TECHO a iNELS</span><br /> <br /> <p>Zájem firem a odborné veřejnosti o oblast šetrného stavebnictví a hledání komplexních řešení se tak postupně zvyšuje a projevuje se i na členské základně oborové organizace České rady pro šetrné budovy. Ta se jen od začátku letošního roku stihla rozrůst o dalších pět významných firem &#8211; ČEZ ESCO, JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY, TECE ČR, skupinu TECHO a iNELS.</p> <p>Podle údajů Evropské unie činí podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích společenství 40 % a nadále roste. Státy Unie navíc ročně produkují zhruba 800 milionů tun stavebního a demoličního odpadu, přičemž pouze 50 % z něj se následně recykluje. I z těchto důvodu je nutné významně snížit energetickou spotřebu staveb a současně se zaměřit i na využívání obnovitelných zdrojů. &#8222;<i>Nutnost zmírňovat negativní vlivy výstavby na životní prostředí se stává rok od roku naléhavější. Od řešení pouhých energetických úspor se posouváme k řešení hospodaření s vodou, šetrným materiálům, chytrým technologiím či zdravému vnitřnímu prostředí,</i>&#8220; uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka <a href="http://www.czgbc.org/" target="_blank">České rady pro šetrné budovy</a>.</p> <p>Ředitel společnosti JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY, lídr v oboru technického vybavení vnitřního prostředí budov, Roman Šalomoun vidí velký prostor pro zlepšení: &#8222;<i>Stavebníci jsou stále bez relevantních informací a získat kvalitní rady je mnohdy velmi složité. Opravdu šetrné stavebnictví není jen o obálce budovy, ale je to koncept, který má být především funkčním celkem. Šetrná budova například nepotřebuje být prošpikovaná drahými technologiemi pro zajištění tepelné pohody. Právě skutečnost, že se stavebník zajímá o to, jak postavit dům na co nejlepší energetické úrovni, má být zárukou, že použité technologie budou finančně a technicky nenáročné.</i>&#8220; </p> 17216,16756 22779,22757 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz