Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/122548-slnecne-kolektory-z-thermo-solaru-mozu-byt-aj-atypicke-a-na-balkonoch Slnečné kolektory z THERMO/SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónoch Slne%C4%8Dn%C3%A9%20kolektory%20z%20THERMO/SOLARU%20m%C3%B4%C5%BEu%20by%C5%A5%20aj%20atypick%C3%A9%20a%20na%20balk%C3%B3noch https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F122548-slnecne-kolektory-z-thermo-solaru-mozu-byt-aj-atypicke-a-na-balkonoch 19.2.2018 4:57 Nie je umenie nainštalovať sériovo vyrábané zariadenia na využívanie Obnoviteľných zdrojov energie (OZE), napríklad slnečné kolektory, na ideálne plochy. Oveľa náročnejšie a pre väčšinu montážnych firiem aj takmer nemožné je vyhovieť individuálnym požiadavkám pri atypickej architektúre, historických a špecializovaných budovách, či v náročných klimatických podmienkach. <p><img src="/docu/zpravy/0225/022548o1.jpg" width="500" height="374" class="border" alt="Slnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónoch " /></p> <p>Jednou z firiem, ktorá si dokáže poradiť aj s netradičnými výzvami je najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov firma <a href="http://thermosolar.sk/" target="_blank">THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o.</a> Medzi jeho majstrovské kúsky patrí logo hrocha zo slnečných kolektorov v ZOO Ostrava, dodávka pre solárnu loď a rôzne individuálne riešenia pre bytové domy, hotely a kostoly po celom svete. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.</p> <p><b>Individuálne riešenie pre hotel Jezerka v Čechách - využitie balkónov pre solárny systém</b><br /> &#8222;<i>V prvej polovici roku 2005 sa začal budovať na Kongres hoteli Jezerka **** vtedy ôsmy najväčší solárny systém na ohrev pitnej vody v Českej republike. Namiesto pôvodného projektu, ktorý počítal s inštaláciou kolektorov na plochej streche Aquafitu pomocou oceľovej konštrukcie a nerovnomerného hydraulického rozdelenia výkonov do vykurovacieho systému, bojlerov a bazénov sa pre jeho nákladnosť, dlhú návratnosť, riziko z hľadiska veľkého zaťaženia plochej strechy aj možného zatekania zrealizovalo iné riešenie. Navrhla ho sama montážna firma. K využitiu slnečných kolektorov sa totiž priamo ponúkali južné balkóny hotelu. Zároveň tak bolo možné riešiť výmenu ich dosluhujúcich drevených výplní,</i>&#8220; hovorí A. Gottas.</p> <p><b>Keď je vzhľad na prvom mieste</b><br /> Bol povolený uhol sklonu k vodorovnej rovine 65°, čo odpovedá zvýhodneniu prechodného a zimného slnka a teda aj vyššiemu energetickému zisku v týchto obdobiach. Boli použité horizontálne kolektory typu TS330, pričom niekoľko z nich muselo prejsť špeciálnymi úpravami. Niektoré kolektory sú skosené pod špeciálnym uhlom, ktorý je zhodný s uhlom strešnej roviny budovy. Takisto bol prispôsobený aj dĺžkový rozmer zakončujúcich kolektorov.</p> 16751 22406,21478,21404 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama