Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/121740-jake-vyhody-vyuzijete-u-izolacnich-desek-kingspan-kooltherm Jaké výhody využijete u izolačních desek Kingspan Kooltherm? Jak%C3%A9%20v%C3%BDhody%20vyu%C5%BEijete%20u%20izola%C4%8Dn%C3%ADch%20desek%20Kingspan%20Kooltherm%3F https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fizolace-strechy-fasady%2F121740-jake-vyhody-vyuzijete-u-izolacnich-desek-kingspan-kooltherm 6.9.2017 3:23 Díky součiniteli tepelné vodivosti již od &#955;D = 0,020 W/m&#183;K můžete použít menší tloušťku izolantu. Nízká spotřeba materiálu znamená prostorové úspory, efektivnější montáž i nižší náklady na logistiku a skladování. <ul> <li>Součinitel tepelné vodivosti již od &#955;D = 0,020 W/m&#183;K. Z toho vyplývá nejúčinnější tepelné odizolování řešené konstrukce. Využít tak můžete menší tloušťku izolantu. Při návrhu svého projektu máte možnost provádět subtilní architektonické prvky a řešit efektivně viditelné i skryté detaily a skladby stavebních konstrukcí.</li> <li>Objemová hmotnost od 35 kg/m<sup>3</sup> vám zaručí snadnou přepravu i manipulaci na stavbě, jednoduchou rychlou pokládku a snadné zpracování.</li> <li>Pevnost v tlaku od 100 kPa umožňuje vysoké provozní zatížení a omezuje možnost deformace či poškození materiálu během jeho aplikace.</li> <li>Zanedbatelná nasákavost znamená, že materiál za dobu své životnosti kvůli nežádoucí absorpci vody nezmění své termo-izolační schopnosti.</li> <li>Tvarová stálost zaručí minimální tvarové změny po celou dobu životnosti materiálu beze změn mechanicko-fyzikálních parametrů.</li> <li>Šetrnost k životnímu prostředí již při výrobě. Vše vyrábíme v souladu s environmentálními trendy současnosti. Naše materiály jsou certifikované, bez negativního vlivu na životní prostředí. Tím pádem jsou naše výrobky mimořádně vhodné pro projekty ekologického bydlení.</li> <li>K dispozici máte široké výrobní portfolio specializovaných produktů. Znamená to pro vás možnosti, díky kterým můžete panely využít i pro novostavby a rekonstrukce budov, při všech myslitelných stavebních aplikacích.</li> <li>Nízká spotřeba materiálu pro vás znamená prostorové úspory, efektivnější montáž i nižší náklady na logistiku a skladování.</li> </ul> <div class="uprostred" style="width:671px"><img src="/docu/zpravy/0217/021740o1.jpg" width="667" height="550" class="border" alt="" /><br />Aplikace izolačních desek Kingspan Kooltherm</div> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz