Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/120472-solarna-vyletna-lod-ohrieva-teplu-vodu-slnecnym-kolektorom-z-thermo-solaru Solárna výletná loď ohrieva teplú vodu slnečným kolektorom z THERMO/SOLARU Sol%C3%A1rna%20v%C3%BDletn%C3%A1%20lo%C4%8F%20ohrieva%20tepl%C3%BA%20vodu%20slne%C4%8Dn%C3%BDm%20kolektorom%20z%20THERMO/SOLARU https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F120472-solarna-vyletna-lod-ohrieva-teplu-vodu-slnecnym-kolektorom-z-thermo-solaru 19.1.2017 4:56 Testovaciu skúšobnú prevádzku skončila v závere minulého roka česká solárna výletná loď SunRiver. <p>V súčasnosti kotví na zimu v prístave a jej výrobca Sun River Solar Boats sumarizuje a vyhodnocuje skúsenosti získané počas roku 2016. Táto loď na solárny pohon mala pôvodne aj na ohrev 80 litrového zásobníka teplej vody na mieru urobený solárny panel, s ktorým však posádka nebola spokojná. Nový slnečný termický kolektor na mieru vyrobil pre SunRiver najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov - firma <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o.</a>, Žiar nad Hronom.</p> <p>Riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas k tomu poznamenal: &#8222;<i>Takáto aplikácia slnečného termického kolektora je vo svete zriedkavá a poskytla nám príležitosť použiť termické kolektory v novom nepreskúmanom odvetví. Zadanie bolo zdanlivo jednoduché - kolektor musel mať tvar lichobežníka s rozmermi základní 750 mm a 1010 mm a výškou 1400 mm. Požiadavka na hrúbku kolektora bola limitujúca a to max. 50 mm. Kolektor musel byť integrovaný vo vyvýšenej palube lode s ktorou musel lícovať a byť dokonale tesný proti vniknutiu vody do kolektora, ako aj do podpalubia lode a navyše byť pochôdzný a samozrejme lacný. Na realizáciu prototypu tohto kolektora mal tím vedený manažérom pre techniku Ing. Ondrejom Dobrockým necelé 4 mesiace od zadania. Požiadavka a návrh na výrobu prišla v decembri 2015 a v apríli 2016 sa už montoval prototyp kolektora do lode. V priebehu návrhu a výroby vznikalo postupne niekoľko konštrukčných variant, ktoré sa kombinovali, aby spĺňali všetky požiadavky. Najprv sme uvažovali, že urobíme rám z hliníkových profilov, ale nakoniec vyhralo riešenie rámu z dreva. S ohľadom na požadovanú hrúbku kolektora sme použili progresívnu melamínovú izoláciu Basotect.</i>&#8220;</p> <img src="/docu/zpravy/0204/020472o1.jpg" width="375" height="500" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama