Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/116765-vyuzivanie-slnecnej-energie-nema-lepsiu-alternativu Využívanie slnečnej energie nemá lepšiu alternatívu Vyu%C5%BE%C3%ADvanie%20slne%C4%8Dnej%20energie%20nem%C3%A1%20lep%C5%A1iu%20alternat%C3%ADvu https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F116765-vyuzivanie-slnecnej-energie-nema-lepsiu-alternativu 26.4.2015 4:08 Radikálny pád cien ropy na svetových trhoch za posledný rok, sprevádzaný poklesom cien ďalších energetických zdrojov na báze uhlíka, vyvolal falošné ilúzie, že týchto komodít je dostatok a preto nie je potrebné urýchlene riešiť obnoviteľné zdroje energie (OZE). <p>Sprievodným negatívnym javom tohto vývoja je nielen pribrzdenie rozvoja OZE vo svete, ale aj <b>nárast produkcie CO2</b> sprevádzaný globálnym otepľovaním s negatívnymi dôsledkami takéhoto vývoja. Pritom pre intenzívnejšie využívanie OZE a hlavne slnečnej energie neexistuje alternatíva.</p> <p>Riaditeľ najväčšieho slovenského <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">výrobcu solárnych kolektorov</a> - spoločnosti THERMO|SOLAR, Žiar, s. r. o., k tomu hovorí: ,,<i>Otázka neznie, aké veľké sú zásoby fosílnych palív, ale či ich využitie si ľudstvo bude môcť dovoliť z ekologických príčin z hľadiska vlastného prežitia. Alternatívou je práve intenzívne využívanie slnečnej energie. Nie je to iba preto, že sa stenčujú zásoby fosílnych palív. To platí pre plyn a ropu, kde sa zásoby odhadujú na niekoľko desiatok rokov, ale neplatí to pre uhlie, kde sa zásoby odhadujú min. na 250 rokov. K ekologickým dôvodom nevyhnutnosti intenzívnejšieho využívania slnečnej energie sa postupne priraďujú aj strategické aspekty. Zvyšujúca sa závislosť priemyselne rozvinutých štátov sveta od politicky nestabilných, ale na ropu a plyn bohatých oblastí sveta, je spätá s rastúcimi nákladmi a rizikami na zabezpečenie prístupu k týmto energetickým zdrojom. Preto už dnes nadnárodné petrolejárske koncerny (BP, Shell, Total) investujú nemalé prostriedky do výskumu, vývoja a výroby zariadení na využívanie OZE. Prečo je práve slnečná energia budúcnosťou? Pretože súčasné energetické potreby ľudstva prevyšuje biomasa cca 10-krát, vietor 80-krát, ale slnko až 13 000-krát!</i>&#8220;</p> <img src="/docu/zpravy/0167/016765o1.png" width="500" height="304" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama