Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/114222-akreditovane-skolenie-instalaterov-oze Akreditované školenie inštalatérov OZE Akreditovan%C3%A9%20%C5%A1kolenie%20in%C5%A1talat%C3%A9rov%20OZE https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2F114222-akreditovane-skolenie-instalaterov-oze 5.4.2014 5:42 THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. Prihláste sa na akreditované školenie "Odborná príprava inštalatérov fototermiky a fotovoltiky", ktoré prebehne v termíne 9. - 11.4.2014. <p>V termíne <strong>9. - 11.4.2014</strong> prebehne v poradí už štvrté akreditované školenie <strong><a href="http://www.thermosolar.sk/?run=aktuality&amp;id=342" target="_blank">"Odborná príprava inštalatérov fototermiky a fotovoltiky"</a></strong>. Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky.</p> Začínať budeme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike: <ul> <li>9.4.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov"</li> <li>10.4.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov" + Modul "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov"</li> <li>11.4.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov"</li> <li></li> </ul> <p> Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.</p> <p>Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).<br /> Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.</p> <p>V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu:<br /> Alfréd Gottas, gottas@thermosolar.sk, tel. 0908 903 184<br /> Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678 </p> <p>Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.</p> Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne: <ul> <li>Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;</li> <li>pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.</li> </ul> (Znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná). TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama