Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/112774-rast-kapacit-obnovitelnych-zdrojov-energie-zraza-ceny-elektriny Rast kapacít obnoviteľných zdrojov energie zráža ceny elektriny Rast%20kapac%C3%ADt%20obnovite%C4%BEn%C3%BDch%20zdrojov%20energie%20zr%C3%A1%C5%BEa%20ceny%20elektriny https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2F112774-rast-kapacit-obnovitelnych-zdrojov-energie-zraza-ceny-elektriny 2.8.2013 5:27 Európa vsádza na OZE, Slovensko ide v protismere. Kým vo vyspelých krajinách EU rastie podpora Obnoviteľných zdrojov energie (OZE), na Slovensku k nim narastá odpor. <img src="/docu/zpravy/0127/012774o1.jpg" width="400" height="300" class="border marginb5" alt=" slnecne kolektory Zeliezovce Thermosolar Žiar obnovitelné zdroje elektrickej energie OZE" /><br /><span class="clpopisek"> </span><br /> <p>Oprávneným dôvodom výhrad bolo zneužitie informácií o pripravovanom poklese výkupných cien elektriny, ktoré sa odrazilo v niekoľkých podvodoch vybraných podnikateľov pri spúšťaní fotovoltických elektrární. Dôsledkom negatívnej kampane však utrpela povesť OZE všeobecne. Pritom systematická podpora OZE už prináša ovocie v poklese cien elektrickej energie na európskych energetických burzách a očakávaný vývoj je naďalej optimistický a ceny by v najbližších rokoch rásť nemali. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.</p> <p><em>,,Zvýšenie ceny elektriny v dôsledku OZE v SR sa vyčísľuje na 16 &#8364;/MWh. Ale za dva roky klesla cena silovej elektriny na energetických burzách (Pražskej i Lipskej) o cca 20 &#8364;/MWh. Vplyv na tento pokles majú predovšetkým OZE (vietor a fotovoltické elektrárne), pretože, odhliadnuc od investičných nákladov, vyrábajú v reálnom čase elektrinu s minimálnymi nákladmi a tak neumožňujú na liberalizovanom trhu drahším výrobcom ponúkať energie za vyššie ceny. Vďaka OZE v roku 2012 zaznamenali na Parížskej energetickej burze počas 8 dní, v celkovej dĺžke 25 hodín stav, keď sa dodávalo veľké množstvo ecoprúdu a vznikol previs ponuky, pretože uhoľné a jadrové elektrárne nemôžu tak rýchlo reagovať. Pokiaľ niekto v tom čase odoberal prúd, tak odpoludnia 22. januára dostal za jednu odobranú MWh ešte aj príplatok 100,08 &#8364; k tomu! Samozrejme sa to netýkalo malých a stredných odberateľov, ale iba 197 na burze registrovaných obchodníkov s elektrickou energiou a energetických koncernov&#8220;,</em> povedal M. Novák.</p> <p>Upozornil aj na to, že podľa nemeckých zdrojov, popri OZE je brzdou ďalšieho zvyšovania cien energie hlavne zvyšovanie energetickej efektívnosti. Napriek už uskutočnenému a ďalšiemu plánovanému postupnému zatváraniu jadrových elektrární v Nemecku, podľa DIW (Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung) bude v roku 2030 veľkoobchodná cena el. energie 6,5 centu za kWh. Pri pracujúcich jadrových elektrárňach, ale bez zvyšovania energetickej efektívnosti, by bola 7,0 centov/kWh. Podľa nemeckej spoločnosti pre slnečnú energiu (DGS), v organizáciách s vysokou dennou spotrebou elektrickej energie bude fotovoltika v priebehu 2 &#8211; 3 rokov lacnejšia ako nákup z verejnej siete. V rodinných domoch s malými fotovoltickými systémami a akumulátormi sa to dá očakávať do 5 až 8 rokov. Niektoré scenáre vývoja využitia slnečnej energie hovoria o možnosti dosiahnuť v roku 2050 v Nemecku 200 GW inštalovaného výkonu z fotovoltiky (v súčasnosti je to okolo 32 GW) a 130 GW pri solárnom teple (súčasnosť cca 11,5 GW). </p> <p><em>,,Naopak Slovensko sa zaoberá myšlienkou výstavby novej atómovej elektrárne. Je otázne, či sa podarí nájsť investora. Ak áno, dá sa predpokladať, že v dobe ukončenia jej výstavby bude rýchlo rásť počet firiem aj domácností, ktoré si budú vyrábať energie vo vlastnej réžii na báze OZE. Už dnes je to technicky možné, o 10 &#8211; 15 rokov to určite bude aj ekonomicky zaujímavé. Komu sa potom bude predávať drahá el. energia vyrobená v atómovej elektrárni?&#8220;</em>, spýtal sa M. Novák</p> <p> Dodal, že masovokomunikačné prostriedky sú plné informácií, ako hospodárska kríza núti európske štáty vrátane Slovenska obmedzovať drahé OZE a vsádzať na osvedčené uhlie a jadro. Úplne bez povšimnutia však zostala správa, že Dánsko od 1.1.2013 zakázalo inštaláciu olejových a plynových kotlov v novostavbách. Od roku 2016 platí zákaz inštalácie nových olejových kotlov aj v starých budovách, kde je k dispozícii centrálne zásobovanie teplom alebo plyn. Zároveň sa uvoľnilo 42 miliónov DKK na financovanie prestavieb olejových a plynových kotolní na obnoviteľné energie. </p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama