Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/111806-v-nemecku-za-rok-mnozstvo-elektrickej-energie-vyrobenej-z-oze-narastlo-o-42 V Nemecku za rok množstvo elektrickej energie vyrobenej z OZE narástlo o 42 % V%20Nemecku%20za%20rok%20mno%C5%BEstvo%20elektrickej%20energie%20vyrobenej%20z%20OZE%20nar%C3%A1stlo%20o%2042%20%25 https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2F111806-v-nemecku-za-rok-mnozstvo-elektrickej-energie-vyrobenej-z-oze-narastlo-o-42 12.2.2013 6:32 Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE), ktorý schválil slovenský parlament, neuvažuje s masívnejšou podporou využívania slnečnej energie na výrobu energií a ani nezohľadňuje potrebu rozvíjania overených OZE. <p>Zákon sa v podstate orientuje iba na biomasu, pričom príklad Nemecka ukazuje, že najefektívnejšia je podpora kombinovaného využívania všetkých OZE. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.</p> <p> <em>,,Vývoj v energetike Nemecka, najsilnejšej ekonomiky v EÚ a jednej z najstabilnejších vo svete, potvrdzuje, že OZE sú skutočnou a ekonomicky efektívnou alternatívou oproti klasickým energetickým zdrojom, ako je napríklad uhlie a jadro. Kým však dotácie na tieto klasické zdroje sú ukryté a znášajú ich daňoví poplatníci, poplatky za OZE sú vyčíslené na koncových faktúrach pre spotrebiteľov. To vyvoláva celospoločenský odpor a vyvoláva dojem, že OZE nie sú riešením pre budúcnosť. Opak je pravdou a dokazuje to aj príklad Nemecka, kde za jeden rok od odstavenia časti atómových reaktorov množstvo elektrickej energie vyrobenej z OZE narástlo o 42 % &#8220;,</em> povedal M. Novák.</p> <p> Dodal, že impulzom pre prudký nárast OZE bola skutočnosť, že po nukleárnej katastrofe v japonskej Fukušime bolo v roku 2011, naprieč celým politickým spektrom a podporou verejnosti prijaté rozhodnutie o uzatvorení všetkých atómových elektrární do roku 2022. </p> <p> <em>,,Podľa nemeckej spoločnosti pre slnečnú energiu (DGS), v organizáciách s vysokou dennou spotrebou elektrickej energie bude fotovoltika v priebehu 2 &#8211; 3 rokov lacnejšia ako nákup z verejnej siete. V rodinných domoch s malými fotovoltickými systémami a akumulátormi sa to dá očakávať do 5 až 8 rokov. Niektoré scenáre vývoja využitia slnečnej energie hovoria o možnosti dosiahnuť v roku 2050 v Nemecku 200 GW inštalovaného výkonu z fotovoltiky (v súčasnosti je to okolo 30 GW) a 130 GW pri solárnom teple (súčasnosť cca 11,5 GW). V takomto prípade už nebude dôležitá iba cena fotovoltickej elektrickej energie, ale aj náklady na budovanie prenosových sietí a rezervných kapacít. Prenosové siete boli v minulosti budované na prenos prúdu z elektrárne k spotrebiteľovi. Potom však prúd bude musieť tiecť často i opačne, čo bude klásť na siete nové technické požiadavky&#8220;,</em> vysvetlil M.Novák.</p> <div class="vpravo" style="width:304px"><img src="/docu/zpravy/0118/011806o1.jpg" width="300" height="225" class="border" alt="" /><br /> </div> <p> <em>,,V súčasnosti sme v Nemecku svedkami obrovského experimentu stručne označeného ako &#8222;Energiewende&#8220;, čo je prakticky realizácia udržateľného zásobovania energiou v sektoroch elektrická energia, teplo a mobilita a to náhradou konvenčných za OZE pri súčasnom zvyšovaní energetickej efektívnosti. Ak sa to podarí a to nielen pre rôzne technické problémy ale hlavne pre odpor energetických monopolov a silných energetických loby, bude to výhra nielen pre Nemcov samotných, ale ako pozitívny príklad i pre celý ostatný svet. Popri nesporných ekologických i ekonomických výhodách ide o zmenu terajšieho centrálneho zásobovania energiou prostredníctvom energetických monopolov k decentrálnemu, ktoré má v rukách sám občan. Ide tu teda aj oslabenie politického vplyvu, moci a ziskov energetických monopolov, ide tu o väčšiu mieru nezávislosti a teda v konečnom dôsledku o slobodnejšieho občana&#8220;,</em> uzavrel M.Novák. </p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama