Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Novela vodního zákona (novela zákona o vodách)
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Novela vodního zákona (novela zákona o vodách)
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/6557-novela-vodniho-zakona-novela-zakona-o-vodach

anotace článku: Novela vodního zákona (novela zákona o vodách) bude účinná od 1.8.2010 a obsahuje řadu novinek. Aktuální témata: žumpy, ČOV pouze na ohlášení, vypouštění odpadních vod z malých ČOV vsakováním přes půdní vrstvu do podzemních vod, srážkové vody, posudek hydrogeologa, zůstatkový průtok ve vodních tocích.


 
 
Reklama