Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Emise skleníkových plynů bytového domu v kontextu klimatických cílů stanovených Pařížskou dohodou (1. část)
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Emise skleníkových plynů bytového domu v kontextu klimatických cílů stanovených Pařížskou dohodou (1. část)
odkaz na článek: https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/20329-emise-sklenikovych-plynu-bytoveho-domu-v-kontextu-klimatickych-cilu-stanovenych-parizskou-dohodou-1-cast

anotace článku: Dvoudílný seriál se věnuje případové studii bytového domu (BD), který byl environmentálně vyhodnocen z hlediska množství produkce skleníkových plynů pomocí zjednodušené metody posuzování životního cyklu (LCA). Výsledky celkových emisí BD byly porovnány s hodnotou emisního limitu, který byl stanoven na základě klimatických cílů Pařížské dohody a vědecké zprávy The Emissions Gap Report. V reakci na značné překročení emisního limitu byla navržena řada emisně úsporných opatření, která byla vhodně sestavena do variant splňujících emisní požadavek.


 
 
Reklama