Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Tepelná ochrana budov – podstatné riešenie novej výstavby a obnovy budov
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Tepelná ochrana budov – podstatné riešenie novej výstavby a obnovy budov
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/stavebni-fyzika/19563-tepelna-ochrana-budov-podstatne-riesenie-novej-vystavby-a-obnovy-budov

anotace článku: Postupné sprísňovanie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla obalových stavebných konštrukcií zohľadňuje požiadavky smernice EÚ na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov pri súčasnom rešpektovaní nákladovo optimálnych podmienok. Požiadavky na normalizovaný súčiniteľ prechodu tepla odrážajú situáciu na trhu so stavebnými výrobkami (najmä oknami). Zohľadňujú sa aj hygienické parametre, požiadavky na tepelnú pohodu a požiadavky na zníženie potreby energie na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov. Návrh normalizovaných požiadaviek podľa konsolidovaného textu zohľadňuje súhrn požiadaviek na zhotovovanie stavieb, obnovu budov, ale aj spotrebu energie pri výrobe stavebných materiálov, najmä tepelných izolácií.


 
 
Reklama