Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Poslat článek e-mailem

Pořízení a odpisování dlouhodobého majetku ve společenství vlastníků
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Pořízení a odpisování dlouhodobého majetku ve společenství vlastníků
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/19377-porizeni-a-odpisovani-dlouhodobeho-majetku-ve-spolecenstvi-vlastniku

anotace článku: Podmínky nabývání majetku společenstvím vlastníků jednotek upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Následující text vysvětluje, jakými způsoby může společenství pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a jeho odpisování účtovat. Zvolený postup účtování by měl vždy vycházet z vnitřních předpisů účetní jednotky – SVJ.