Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu jako plniva do polymerní spárovací hmoty
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu jako plniva do polymerní spárovací hmoty
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/19144-moznosti-vyuziti-specialne-upraveneho-nebezpecneho-odpadu-jako-plniva-do-polymerni-sparovaci-hmoty

anotace článku: Tato práce je zaměřena na ověření možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu, solidifikátu, vzniklého z vybrané druhotné suroviny jako solidifikačního činidla a nebezpečného odpadu (end-produktu), jako plniva do polymerní spárovací hmoty. Celkově byly ověřovány dvě technologie solidifikace, přičemž jednou z nich bylo mokré sbalkování surovin a druhou byla suchá homogenizace. Jako výhodnější se jeví využití technologie suché homogenizace, která je ekonomicky méně náročná. Možnost použití speciálně upraveného plniva byla ověřována vybranými zkouškami, z jejichž výsledků bylo zjištěno, že spárovací hmota vykazovala vysoké pevnosti v tlaku, přibližně 50 MPa, pevnosti v tahu za ohybu až kolem 20 MPa. Vyvinutá hmota vykazuje taky velmi dobrou soudržnost s taveným čedičem.


 
 
Reklama