Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Příspěvek k problematice zastínění zemědělských pozemků stavbami
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Příspěvek k problematice zastínění zemědělských pozemků stavbami
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/denni-osvetleni-a-osluneni/17418-prispevek-k-problematice-zastineni-zemedelskych-pozemku-stavbami

anotace článku: Článek je zaměřen na zastínění zemědělských pozemků stavbami. Na tento typ pozemků nelze aplikovat normové kritérium zastínění podle ČSN 73 4301 Obytné budovy, jež je vhodné pro určení zastínění ploch určených k rekreaci. V těchto případech je nutné použít výrazně složitější výpočty a predikce zastínění v kombinaci s poznatky z agronomie neboť v některých případech je stínění pro hospodářské rostliny dokonce prospěšné.


 
 
Reklama