Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Poslat článek e-mailem

Srovnání metod pro stanovení průtoku kouře využitelných při návrzích zařízení pro odvod kouře a tepla
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Srovnání metod pro stanovení průtoku kouře využitelných při návrzích zařízení pro odvod kouře a tepla
odkaz na článek: https://vetrani.tzb-info.cz/teorie-a-vypocty-vetrani-klimatizace/16213-srovnani-metod-pro-stanoveni-prutoku-koure-vyuzitelnych-pri-navrzich-zarizeni-pro-odvod-koure-a-tepla

anotace článku: Hmotnostní průtok kouře je jednou z významných vstupních veličin využívaných při projektování požární bezpečnosti staveb a návrzích požárně bezpečnostních zařízení. V současnosti je prezentováno značné množství metod pro stanovení hmotnostního průtoku kouře, které vytvořili různí autoři, často za značně odlišných podmínek. Článek popisuje některé z aktuálně užívaných metod a jejich výsledky srovnává zvolenými statistickými metodami, které hodnotí jejich vzájemné odchylky. Srovnání bylo provedeno samostatně pro zónu plamene a zónu kouře vertikálního sloupce kouře formujícího se nad ohniskem požáru.


 
 
Reklama