Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Energetická náročnost, tepelná ochrana a vnitřní prostředí budov
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Energetická náročnost, tepelná ochrana a vnitřní prostředí budov
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/12027-energeticka-narocnost-tepelna-ochrana-a-vnitrni-prostredi-budov

anotace článku: Nový přístup k ENB má zásadní dopad na celou oblast stavebnictví. Znamená přehodnocení stávajících znalostí a zkušeností vlastníků budov, stavebníků, projektantů, architektů, prováděcích firem a stavbyvedoucích, stavebních dozorů při individuální výstavbě, ale také autorských dozorů a technických dozorů stavebníka. Má rovněž dopad na činnost pracovníků stavebních úřadů a dotčených orgánů státní správy při ochraně zájmů chráněných zákonem, kterými jsou MPO ČR a Státní energetické inspekce.