Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Vybrané vady dřevěných nosných konstrukcí
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Vybrané vady dřevěných nosných konstrukcí
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/drevene-konstrukce/10365-vybrane-vady-drevenych-nosnych-konstrukci

anotace článku: Článek popisuje některé typické vady nosných dřevěných konstrukcí a dále, na konkrétních příkladech demonstruje důsledky nedostatečného konstrukčního návrhu a chybné výroby, které vyústily – v relativně krátké době užívání objektu – k závažným poruchám, vedoucím k dílčí havárii konstrukce a dále uvádí příklady sanace takto postižených dřevěných konstrukcí.


 
 
Reklama