Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prezentace v Katalogu firem a výrobků
  Katalog firem a výrobků TZB-info
SEO a Katalog firem a výrobků TZB-info
Možnosti vyhledání firmy v Katalogu firem a výrobků TZB-info
Sledování počtu přístupů a možnost vyžádání informací
Cenové podmínky pro zařazení do Katalogu firem a výrobků TZB-info
Bezplatné záznamy v Katalogu firem a výrobků TZB-info
Prezentace produktů TZB-info
Cenové podmínky pro Prezentaci produktů TZB-info
Odpovědnost za obsah
Časté dotazy
 
zpět na titulní stranu reklamy

Katalog firem a výrobků TZB-info
 

Oborový Katalog firem a výrobků TZB-info slouží širokému spektru uživatelů jako oborový seznam o firmách, jejich produktech a zároveň jako seznam firemních www stránek a základních kontaktních údajů. Katalog lze přirovnat k rozcestníku, který odkazuje uživatele internetu na firemní www stránky nebo dává kontaktní spojení na firmy a organizace.

Katalog firem a výrobků TZB-info je základním kontaktním místem pro veškeré další firemní prezentace na portálu TZB-info. Pokud budete chtít využít jakékoliv jiné formy prezentace nebo publikovat firemní informace, vše bude navázáno na tento záznam. Záznam v Katalogu firem a výrobků TZB-info je podmínkou pro všechny ostatní formy propagace. Prostřednictvím Katalogu firem a výrobků TZB-info potenciální zákazník snadno najde veškeré informace publikované na portálu TZB-info Vaší firmou.

Popularitu Katalogu firem a výrobků TZB-info zajišťuje zejména jeho podrobné oborové členění až na úroveň jednotlivých výrobků a služeb, dále pak jeho jednoduchost a rychlost vyhledávání konkrétních firem. Záznam o firmě lze kdykoliv editovat pomocí jednoduchého formuláře a je tedy zajištěna i aktuálnost uváděných údajů. .


SEO a Katalog firem a výrobků TZB-info
 

Pro dobré umístění Vašich stránek ve výsledcích fulltextových vyhledávačů (tzv. SEO optimalizace) je mimo jiné velmi důležitým faktorem množství a kvalita tzv. zpětných odkazů. Tedy odkazů na Vaše stránky z jiných serverů. Se záznamem v Katalogu firem a výrobků TZB-info získáváte několik velmi kvalitních odkazů na Vaše stránky z portálu TZB-info, který je díky svému zaměření a obrovskému množství odborných informací fulltextovými vyhledávači výborně hodnocen. Odkaz na Vaše stránky z Katalogu firem a výrobků TZB-info má velkou váhu při určování pořadí výsledků vyhledávačů. Fulltextové vyhledávače prohledávají samozřejmě celý Katalog firem a výrobků TZB-info a všechny jeho záznamy. Vzhledem k výjimečnému hodnocení portálu TZB-info je běžné, že přímo záznam v Katalogu firem a výrobků TZB-info je umísťován na velmi dobré pozici výsledků vyhledávání.


Možnosti vyhledání firmy v Katalogu firem a výrobků TZB-info
 

1. Podle oboru činnosti firmy
Stavba i TZB jsou přehledně rozděleny na obory a podobory. Podle nich může každý uživatel snadno vyhledat firmy a výrobky z požadované oblasti. Oproti běžným internetovým vyhledávačům je dělení opravdu oborové, podrobné a podle aktuální reálné nabídky v praxi při zachování osvědčených odborných principů.

 

2. Podle regionů
Vyhledávání lze omezit na jeden nebo více krajů nebo okresů. Mezi firmami vybranými podle regionů lze dále vyhledávat podle oboru činnosti.

 

3. Plnotextovým vyhledávačem
Jedná se o nejobecnější a nejsnazší způsob vyhledávání. Plnotextově se prohledává název firmy, popis činnosti, adresa www stránek, město, okres, IČ a případně další klíčová slova.

 

4. Podle abecedy


Sledování počtu přístupů a možnost vyžádání informací
 

Prokazatelným měřítkem úspěšnosti prezentace v Katalogu firem a výrobků TZB-info je počet návštěvníků, kteří najdou Váš záznam a případně využijí odkazu na Vaše firemní internetové stránky. Prostřednictvím zvoleného hesla budete mít kdykoliv možnost si prohlédnout statistiku k Vašemu záznamu v Katalogu firem a výrobků TZB-info. Statistika obsahuje počet zhlédnutí podrobného záznamu o firmě a počet kliků na odkaz na firemní internetové stránky za jednotlivé měsíce.
Uživatelé mají dále možnost si vyžádat další informace nebo podklady od Vaší firmy prostřednictvím jednoduchého formuláře. Údaje vyplněné uživatelem do formuláře budou ihned zaslány na Vaši e-mailovou adresu a Vy získáte úplný kontakt na potenciálního zákazníka.
Jak zohlednit statistiky Katalogu firem a výrobků v google ananalytics Vám rádi poradíme.


Cenové podmínky pro zařazení do Katalogu firem a výrobků
 

Zařazení údajů o firmě do Katalogu firem a výrobků je placenou službou.

  • Rozšířený záznam – cena je 3.600 Kč bez DPH/rok a umožňuje zadat zdarma 12 krátkých zpráv/rok
Součástí placeného záznamu v Katalogu firem a výrobků TZB-info je možnost zdarma zadávat firemní akce do kalendáře akcí (5 akcí/5 termínů/týden) a nabídky volných pracovních míst v oboru.

Při objednání v průběhu roku Vám bude účtována poměrná částka do konce kalendářního roku. Vždy na začátku nového roku Vám zašleme fakturu na další rok.

Zařazením do Katalogu firem a výrobků TZB-info získáte prezentaci na následujících místech portálu:

  • v oborovém třídění firem - s popisem činnosti, firemním logem a odkazem na firemní internetové stránky (záznam může být zařazen maximálně v 10 různých oborech, zařazení do více skupin je možné za poplatek 120,-/rok za každou další skupinu)
  • v abecedním vyhledávání firem
  • na titulní straně adresáře v panelu "Představujeme"
  • přednostně ve výsledcích fulltextového vyhledávání na celém portálu TZB-info

Postup jak přidat novou firmu nebo změnit údaje o existující firmě v Katalogu firem a výrobků TZB-info najdete zde.


Bezplatné záznamy v Katalogu firem a výrobků TZB-info
 

V Katalogu firem a výrobků TZB-info jsou některé záznamy o firmách vedeny jako bezplatné s omezeným rozsahem údajů. Tyto záznamy byly v minulosti získány z veřejně dostupných údajů a nemusí být aktuální. Za jejich obsah neručíme a jejich údaje nelze upravovat. Nové firmy do Katalogu firem a výrobků TZB-info jako bezplatné zařadit nelze! Opravu a doplnění údajů bezplatného záznamu lze provést pouze současně s objednáním placeného záznamu v adresáři. Pokud je Vaše firma vedena v adresáři jako bezplatná, kontaktujte nás prosím.


Prezentace produktů TZB-info
 

Prezentace produktů TZB-info patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější oblasti portálu TZB-info a je jedinečným prostorem pro prezentaci přehledu celého sortimentu výrobků efektní grafickou formou, která je určena široké i odborné veřejnosti.
Prezentace produktů je svým zpracováním a strukturalizací v prostředí českého internetu zcela unikátní službou. Její výjimečnost se projevuje mimo jiné i ve vysoké úspěšnosti ve vyhledávačích. Prezentace produktů TZB-info je určena pro výrobce, výhradní dovozce (u zahraničních výrobků) a poskytovatele služeb, kterým touto formou poskytujeme příležitost pro kvalitní a inteligentní propagaci svých výrobků a služeb. Cílem Prezentace produktů TZB-info není poskytovat úplné podrobné informace o výrobcích a jejich technických vlastnostech, ale poskytnout zákazníkovi informaci o tom kdo hledaný výrobek vyrábí a kde najde další podrobné informace.
Záznamem v Prezentaci produktů TZB-info získáte prezentaci na následujících místech portálu:

  • přednostně v oborovém třídění v Katalogu firem a výrobků
  • přednostně ve výsledcích fulltextového vyhledávání na celém portálu TZB-info


Cenové podmínky pro Prezentaci produktů TZB-info
 

Záznam v Prezentaci produktů je placenou službou a je hrazen formou ročního poplatku.
Poplatek je fakturován vždy v lednu na příslušný kalendářní rok. Při zveřejnění v průběhu roku účtujeme pouze poměrnou část, a to podle počtu měsíců, které zbývají do konce kalendářního roku.

Základní cena za zveřejnění Prezentace produktů TZB-info je 12 000,- Kč/rok
- zveřejnění nad 6 skupin výrobků (počet skupin bez omezení) - skupina = 1 položka, tj. 1 obrázek + doprovodný text

Snížená cena za zveřejnění Prezentace produktů TZB-info:
a) 6 000,- Kč/rok - cena platí pro zveřejnění v rozsahu do šesti skupin výrobků
- skupina = 1 položka, tj. 1 obrázek + doprovodný text
b) 3 000,- Kč/rok - cena platí pro zveřejnění v rozsahu do tří skupin výrobků
- skupina = 1 položka, tj. 1 obrázek + doprovodný text

Pokud firma zastupuje více obchodních značek, které chce prezentovat samostatně v Prezentaci produktů TZB-info, je roční cena za zveřejnění dalších značek určena následujícím způsobem:
2.obchodní značka ... 6 000,- Kč/rok
3. a další obchodní značka ... 3 000,- Kč/rok


Odpovědnost za obsah
 

Firma plně odpovídá za obsahovou stránku zveřejňovaných údajů a informací v Katalogu firem a výrobků TZB-info i v Prezentaci produktů TZB-info. Provozovatel portálu TZB-info si vyhrazuje právo odmítnout zařazení výrobků nebo celé obchodní značky do Přehledu výrobků a služeb. Provozovatel má dále právo rozhodnout o zařazení výrobků do oborového členění, případně provést kdykoliv změnu v tomto zařazení.


Časté dotazy, aneb proč právě Katalog firem a výrobků TZB-info
 

"... na internetu existuje velké množství adresářů a katalogů firem, do kterých je možno se registrovat zadarmo. Proč mám tedy za registraci platit?"
Bezplatných adresářů je na internetu opravdu mnoho. Většinu z nich lze ale charakterizovat slovy "kvantita na úkor kvality". Na Katalogu firem a výrobků TZB-info je cenná zejména jeho aktuálnost, kterou však nelze v žádném případě zajistit bez dlouhodobé spolupráce s firmami uvedenými v adresáři. Za leta fungování TZB-info jsme si ověřili, že i nevelký roční paušální poplatek je funkčním nástrojem pro zajištění aktualizace dat ve firmách. Zároveň se touto cestou eliminují firmy, které již neexistují, nefungují nebo změnily obor činnosti.
Další výhody Katalogu firem a výrobků TZB-info:

  • Technologie a výrobky se s vývojem stavebnictví mění a přibývají nové. Díky našim odborným znalostem se tyto změny odrážejí i ve struktuře katalogu. Katalog firem a výrobků na TZB-info odráží aktuální technický stav ve stavebnictví i v TZB.
  • Informace z Katalogu firem a výrobků TZB-info jsou v mnoha liniích provázány s odborným obsahem TZB-info. Je tak zajištěna nejen efektivní propagace záznamů, ale zároveň i významná podpora ve vyhledávačích.

"... na internetu existuje mnoho placených adresářů. Proč si mám vybrat právě Katalog firem a výrobků TZB-info?"
Portál TZB-info je oborově profilován na daný segment trhu. Naši čtenáři jsou lidé, kteří potřebují informace spojené s oborem stavebnictví, TZB a úsporami energie. Jedná se o naše stálé čtenáře, kteří informace používají pro svou práci nebo se jedná o zainteresované investory, tedy v obou případech relevantní cílová skupina. Stejně je zaměřen i Katalog firem a výrobků TZB-info, který je výjimečný právě svým podrobným oborovým členěním.

"...jak zjistím, kolik návštěvníků našlo můj záznam v Katalogu firem a výrobků TZB-info?"
Statistika přístupů k Vašemu záznamu je standardní službou, kterou získáte při registraci do Katalogu firem a výrobků TZB-info. Kdykoliv můžete prostřednictvím hesla zjistit, kolik zákazníků si našlo záznam o Vaší firmě a kolik návštěvníků přešlo na Vaše firemní stránky.


 
 
Reklama