Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek a související předpisy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání; b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání; c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách; d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek; e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky; f) informační systém o veřejných zakázkách; g) systém kvalifikovaných dodavatelů; h) systém certifikovaných dodavatelů; i) dozor nad dodržováním tohoto zákona.

txt

Zákon č. 134/2016 Sb.

o zadávání veřejných zakázek
se změnami:147/2017 Sb., 183/2017 Sb., 368/2016 Sb., 287/2018 Sb., 309/2019 Sb., 543/2020 Sb., 527/2020 Sb., 174/2021 Sb., 417/2021 Sb., 240/2022 Sb., 166/2023 Sb., 277/2019 Sb., 412/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 51/2016 Sbírky zákonů na straně 2346
schváleno:19.04.2016
účinnost od:01.10.2016
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 169/2016 Sb.

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
se změnami:405/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 65/2016 Sbírky zákonů na straně 2824
schváleno:12.05.2016
účinnost od:01.10.2016
[Textová verze] [PDF verze (133 kB)]


Povinnost využívání BIM se prozatím posouvá

24.11.2022 | Martin Foral
Původně stanovený termín vázaný k červenci příštího roku se však má ještě dále posouvat. Návrh věcného záměru zákona je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení.
Ing. Vladimír Sochor,  MPO, služba energetických poraden EKIS je zdarma

Služba energetických středisek EKIS je zdarma. Letos nově pomohou i s úvodní studií

19.1.2021 | redakce
Ing. Vladimír Sochor hovoří o státem podporované službě energetického poradenství EKIS, o novince pro rok 2021, o zvyšování energetické účinnosti, dotacích v praxi a o budoucnosti EPC.

Měření radonu ve vodě a ozdravná opatření

18.7.2020 | Vlastimil Růžička, redakce
Z normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů vyplývají kromě jiného i postupy pro ozdravná opatření, která se ověřují měřením objemové aktivity radonu v daném prvku či přímo v budovách. Provádí je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), jehož zástupci nám odpověděli na otázky ohledně radonu ve vodě.
diskuse: 1 příspěvek, 20.07.2020 23:21
© LaCozza - Fotolia.com

Digitalizace v rekodifikaci stavebního práva a BIM

24.6.2019 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Rekodifikace stavebního práva, kterou má projednat vláda 24. června, obsahuje problematiku digitalizace v širším smyslu, než je podstata problematiky BIM (informačního modelování budov). Na konferenci Digitalizace ve stavebnictví (CEEC Research) to v pátek 21. 6. řekla Žanet Hadžić (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce, 3. díl

29.6.2017 | kolektiv autorů kanceláře MT Legal
V seriálu k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se věnujeme paragrafu o technických podmínkách veřejné zakázky na stavební práce. Paragraf komentuje kolektiv autorů z právní kanceláře MT Legal, která je zpracovatelem rozsáhlého komentáře zákona o zadávání veřejných zakázek.

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce, 2. díl

22.6.2017 | kolektiv autorů kanceláře MT Legal
V seriálu k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se věnujeme paragrafu o technických podmínkách veřejné zakázky na stavební práce. Paragraf komentuje kolektiv autorů z právní kanceláře MT Legal, která je zpracovatelem rozsáhlého komentáře zákona o zadávání veřejných zakázek.
Zákon o zadávání veřejných zakázek

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce, 1. díl

15.6.2017 | kolektiv autorů kanceláře MT Legal
V seriálu k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se budeme věnovat paragrafu o technických podmínkách veřejné zakázky na stavební práce. Paragraf komentuje kolektiv autorů z právní kanceláře MT Legal, která je zpracovatelem rozsáhlého komentáře zákona o zadávání veřejných zakázek.

Komentář zákona o zadávání veřejných zakázek

8.6.2017 | Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.
Nakladatelství C. H. Beck vydalo obsáhlý komentář zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který nahradil mnohokrát novelizovaný zákon z roku 2006. Komentář zpracoval kolektiv autorů z právní kanceláře MT Legal. V připravovaném seriálu naleznete komentář k paragrafu 92 Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce.

Změny v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek směrem ke kvalitě staveb

28.3.2017 | Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal
Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je účinný od 1. října 2016. Přinesl řadu změn, které mají vést ke zvýšení kvality staveb soutěžených jako veřejné zakázky. Kvalitě staveb se věnovala tisková konference ČKAIT 15. 3. 2017 v Praze, kde zazněl i tento příspěvek.
 
 
Reklama