Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 138/2003 Sb. kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

uveřejněno v: č. 53/2003 Sbírky zákonů na straně 3182
schváleno:23.04.2003
účinnost od:01.10.2003
[Textová verze] [PDF verze (2070 kB)]

138/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. dubna 2003, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 k provedení § 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.: § 1 Vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví, kterým se prokazují při plnění úkolů a výkonu oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví, je uveden v příloze k tomuto nařízení. § 2 Zrušuje se nařízení vlády č. 79/2001 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanců a zástupců hlavního hygienika České republiky, krajských a okresních hygieniků. § 3 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2003. Předseda vlády: PhDr. Špidla v. r. Ministryně zdravotnictví: MUDr. Součková v. r. Příl. Vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví Rozměry služebního průkazu jsou: 74 mm x 105 mm Lícová strana služebního průkazu Služební průkaz zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví - lícová strana Rubová strana služebního průkazu Služební průkaz zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví - rubová strana

 
 
Reklama