Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2001 kterým se stanovují maximální ceny zemního plynu

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2002

se změnami:zrušeno 4/2002
uveřejněno v: č. 5/2001 Energetického regulačního věstníku na straně 2
schváleno:11.05.2001
účinnost od:01.07.2001
zrušeno:01.01.2002
[Textová verze] [PDF verze (36 kB)]

6/2001 Cenové rozhodnutí ze dne 1. června 2001, kterým se stanovují maximální ceny zemního plynu Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o maximálních cenách zemního plynu. Energetický regulační úřad stanoví maximální ceny a určené podmínky pro dodávky zemního plynu: 1. Pro zemní plyn dodávaný z Transgas, a. s. Praha dále uvedeným plynárenským společnostem (kupující) platí tyto maximální ceny a určené podmínky: +--------------------------------+------------------------------------------------+ | | Maximální dvousložková cena | | +------------------------------+-----------------+ | | Cena za plyn |Cena za kapacitu | | +-------------+----------------+-----------------+ | |Kč/tis. kWh |Kč/tis. kWh |Kč/kWh | | |(1.7. - 30.9)|(1.10. - 31.12.)|roční sazba platu| | | | |za denní maximum | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Jihočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Jihomoravská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Pražská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Severočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Severomoravská plynárenská, a.s.| 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Středočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Východočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Západočeská plynárenská, a.s. | 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Českomoravská plynárenská, a.s. | | | | |(pro vymezené území Bratčice) | 539,10 | 553,00 | 4,60 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ Přitom platí, že: a) měsíční plat za kapacitu se určí jako 1/2 součinu nejvyššího denního odběru zemního plynu v kWh dohodnutého ve smlouvě pro platební období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 (dále jen platební období) a roční sazby platu za denní maximum v Kč/kWh. Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího denního odběru během platebního období bude určen nový měsíční plat, který bude vztažen na celý platební období. Doúčtování měsíčního platu za předchozí měsíce platebního období se provede ve fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo, b) účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při teplotě 15 st. C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti j = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3, c) úhrada dodávaného plynu za nižší než maximální cenu je možná pouze v případě, dohodne-li se Transgas, a.s. Praha s kupujícím na uzavření písemné dohody o této nižší ceně. 2. Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou nad 4 200 tis. kWh/rok, platí tyto maximální ceny: +--------------------------------+------------------------------------------------+ | | Maximální dvousložková cena | | +-------------+----------------+-----------------+ |Prodávající |Kč/kWh |Kč/kWh |Cena za kapacitu,| | |(1.7. - 30.9)|(1.10. - 31.12.)|roční sazba platu| | | | |za denní maximum | | | | |Kč/kWh | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Jihočeská plynárenská, a.s. | 0,66 | 0,67 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Jihomoravská plynárenská, a.s. | 0,58 | 0,59 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Pražská plynárenská, a.s. | 0,59 | 0,60 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Severočeská plynárenská, a.s. | 0,61 | 0,62 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Severomoravská plynárenská, a.s.| 0,60 | 0,61 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Středočeská plynárenská, a.s. | 0,60 | 0,61 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Východočeská plynárenská, a.s. | 0,61 | 0,62 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Západočeská plynárenská, a.s. | 0,62 | 0,63 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ |Českomoravská plynárenská, a.s. | | | | |(pro vymezené území Bratčice) | 0,60 | 0,61 | 4,88 | +--------------------------------+-------------+----------------+-----------------+ Přitom platí, že: a) pro období od 1. 2. 2001 do 31. 12. 2001 se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího dosaženého denního odběru zemního plynu v průběhu měsíce prosince 2000, ledna 2001 a února 2001 a roční sazby platu za denní maximum, b) odběratelům, pro které není možno zajistit dosažený nejvyšší odbor v měsících prosinci 2000, lednu a únoru 2001 (noví odběratelé), se měsíční plat za kapacitu určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru dohodnutého ve smlouvě a roční sazby platu za denní maximum, c) prodávající má právo v odůvodněných případech stanovit úhradu roční hodnoty sazby za kapacitu (vypočtené podle výše uvedených zásad) formou pololetního nebo čtvrtletního platu, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 3. Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou nad 630 tis. do 4 200 tis. kWh/rok, platí tyto maximální ceny: +--------------------------------+-------------+----------------+ | |Kč/kWh |Kč/kWh | |Prodávající |(1.7. - 30.9)|(1.10. - 31.12.)| | | | | | | | | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Jihočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Jihomoravská plynárenská, a.s. | 0,70 | 0,71 | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Pražská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Severočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Severomoravská plynárenská, a.s.| 0,71 | 0,72 | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Středočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Východočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Západočeská plynárenská, a.s. | 0,71 | 0,72 | +--------------------------------+-------------+----------------+ |Českomoravská plynárenská, a.s. | | | |(pro vymezené území Bratčice) | 0,71 | 0,72 | +--------------------------------+-------------+----------------+ Odběratelé jsou zařazováni do výše uvedených tarifních pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě. 4. Pro zemní plyn, dodávaný z dále uvedených plynárenských (distribučních) společností (prodávající) odběratelům se spotřebou do 630 tis. kWh/rok (kromě domácností), platí tyto maximální ceny: +---------------------------------+-------------------------------+ |Jihočeská plynárenská, a.s. |Středočeská plynárenská, a.s. | +---------------------------------+-------------------------------+ |Jihomoravská plynárenská, a.s. |Východočeská plynárenská, a.s. | +---------------------------------+-------------------------------+ |Pražská plynárenská, a.s. |Západočeská plynárenská, a.s. | +---------------------------------+-------------------------------+ |Severočeská plynárenská, a.s. |Českomoravská plynárenská, a.s.| +---------------------------------+(pro vymezení území Bratčice) | |Severomoravská plynárenská, a.s. | | +---------------------------------+-------------------------------+ +---------------------------+---------------------------+ | |Maximální cena dvousložková| |Spotřeba v pásmu nad-do +-----------------+---------+ | kWh/rok |měsíční plat v Kč| Kč/kWh | +---------------------------+-----------------+---------+ | od 0 do 1 890 | 20,00 | 0,99 | +---------------------------+-----------------+---------+ | nad 1 890 do 9 450 | 45,00 | 0,84 | +---------------------------+-----------------+---------+ | nad 9 450 do 63 000 | 140,00 | 0,71 | +---------------------------+-----------------+---------+ | nad 63 000 | 170,00 | 0,70 | +---------------------------+-----------------+---------+ 5. Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), platí tyto maximální ceny a určené podmínky. +---------------------------+---------------------------+ | |Maximální cena dvousložková| |Spotřeba v pásmu nad-do +-----------------+---------+ | kWh/rok |měsíční plat v Kč| Kč/kWh | +---------------------------+-----------------+---------+ | od 0 do 1 890 | 20,00 | 0,99 | +---------------------------+-----------------+---------+ | nad 1 890 do 9 450 | 45,00 | 0,84 | +---------------------------+-----------------+---------+ | nad 9 450 do 63 000 | 140,00 | 0,71 | +---------------------------+-----------------+---------+ | nad 63 000 | 170,00 | 0,70 | +---------------------------+-----------------+---------+ Maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi, kromě dodávek pro podnikatelské účely. Pro body 2., 3., 4. a 5. přitom platí, že účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při teplotě 15 st. C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti j = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3. Maximálními cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu1). Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. července 2001. Ing. Pavel Brychta, CSc., v.r. předseda úřadu ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama