Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Stavba a energie"

66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


bylo nalezeno 5 norem

ČSN EN 302-2
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci
Třídicí znak:668531
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 302-3
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu
Třídicí znak:668531
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 15416-4
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení základní doby lepení pro jednosložková polyuretanová lepidla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:668532
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 15416-5
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení smluvní doby působení tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:668532
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 14293
Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu - Zkušební metody a minimální požadavky
Třídicí znak:668638
Účinnost od:1.3.2007

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSeestadt: Nová vídeňská čtvrť budoucnostiKupní síla se vyčerpává, v některých krajích už dochází ke stagnaci cen nemovitostíCeny energií stoupají. Jak si zajistit levnější elektřinu a plyn?Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?