Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


bylo nalezeno 11 norem

ČSN EN 302-2
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci
Třídicí znak:668531
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 302-3
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu
Třídicí znak:668531
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 15416-4
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení základní doby lepení pro jednosložková polyuretanová lepidla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:668532
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 15416-5
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení smluvní doby působení tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:668532
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 14444
Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem
Třídicí znak:668588
Účinnost od:1.4.2006
Opravy:1 10.09

ČSN EN 14293
Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu - Zkušební metody a minimální požadavky
Třídicí znak:668638
Účinnost od:1.3.2007
Platnost bude ukončena:1.11.2020

ČSN EN ISO 9311-2
Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku
Třídicí znak:668692
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN ISO 9311-3
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku
Třídicí znak:668692
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 14680 ed. 2
Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace
Třídicí znak:668694
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN 14814 ed. 2
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace
Třídicí znak:668696
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 14814
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:668696
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:28.2.2018
Změny:*Z1 11.16

 
 
Reklama