Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 32 norem

ČSN EN 62056-1-0
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 1-0: Standardizační rámec pro inteligentní elektroměry
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 62056-4-7
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 62056-5-3 ed. 2
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:14.9.2020
Změny:*Z1 4.18

ČSN EN 62056-5-3 ed. 3
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 62056-6-1 ed. 2
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:13.9.2020
Změny:*Z1 5.18

ČSN EN 62056-6-1 ed. 3
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 62056-6-1
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.5.2014
Platnost ukončena:9.12.2019
Změny:*Z1 4.17

ČSN EN 62056-6-2 ed. 2
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.5.2017
Platnost bude ukončena:23.2.2021
Změny:*Z1 5.18

ČSN EN 62056-6-2
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.5.2014
Platnost ukončena:9.12.2019
Změny:*Z1 4.17

ČSN EN 62056-7-3
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 62056-7-5
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 62056-8-5
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-5: Úzkopásmový komunikační profil OFDM G3-PLC pro sousední sítě
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 62056-8-6
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-6: Vysokorychlostní profil PLC ISO/IEC 12139-1 pro sousední sítě
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 3
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN IEC 62056-8-4
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-4: Komunikační profily pro úzkopásmový OFDM PLC PRIME pro sousední sítě
Třídicí znak:356131
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 62052-31
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Třídicí znak:356134
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 62052-31
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:356134
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 50470-1
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C)
Třídicí znak:356137
Účinnost od:1.6.2007
Opravy:UR 7.07, *1 7.13
Změny:*A1 5.19

ČSN EN 50470-2
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B)
Třídicí znak:356137
Účinnost od:1.6.2007
Změny:*A1 5.19

ČSN EN 50470-3
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C)
Třídicí znak:356137
Účinnost od:1.6.2007
Změny:*A1 5.19

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů
Třídicí znak:356502
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 61010-2-012
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty
Třídicí znak:356502
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 61326-2-3
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:356508
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:14.8.2015
Změny:*Z1 6.13

ČSN EN 61326-2-5
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1, CP 3/2
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:356508
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:6.11.2015
Změny:*Z1 7.13

ČSN EN 61326-3-1 ed. 2
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost pro systémy související s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití
Třídicí znak:356508
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 62974-1
Měřicí a sledovací systémy užívané pro sběr dat, shromažďování a analýzu - Část 1: Požadavky na zařízení
Třídicí znak:356560
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 60439-5 ed. 2
Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:357107
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.1.2016
Změny:*Z1 9.11

ČSN EN 61439-1
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:357107
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:23.9.2014
Změny:*Z1 5.12

ČSN EN 61439-2
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:357107
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:23.9.2014
Změny:*Z1 5.12

ČSN EN IEC 61439-7
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:357107
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 50052
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky
Třídicí znak:357176
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 62271-211
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Třídicí znak:357192
Účinnost od:1.12.2014
Opravy:*1 10.18

 
 
Reklama