Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 115-4
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standards
Třídicí znak:274802
Schválena:23.6.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2573 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama