Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 23550
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Obecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements
Třídicí znak:075871
Schválena:13.3.2015
Vydána:1.4.2015
Účinnost od:1.5.2015
Platnost ukončena:1.2.2019
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:402 kB
Změny:*Amd.1 5.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Amd.1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2016
Věstník:5/2016
Účinnost od:1.6.2016
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:259 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama