Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 378-2+A1
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Parts 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Třídicí znak:140647
Schválena:2.10.2009
Vydána:1.11.2009
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.1.2013
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:649 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama