Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 378-1+A2
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Parts 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Třídicí znak:140647
Schválena:16.11.2012
Vydána:1.12.2012
Účinnost od:1.1.2013
Platnost ukončena:1.7.2017
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:496 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama