Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 378-1+A1
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Parts 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Třídicí znak:140647
Schválena:26.5.2011
Vydána:1.6.2011
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.1.2013
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:494 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama