Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 378-1
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Třídicí znak:140647
Schválena:6.9.2017
Vydána:1.10.2017
Účinnost od:1.11.2017
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:722 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama