Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 267+A1
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Automatic forced draught burners for liquid fuels
Třídicí znak:075857
Schválena:19.3.2012
Vydána:1.4.2012
Účinnost od:1.5.2012
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:697 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama