Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 267
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Forced draught oil burners - Definitions, requirements, testing, marking
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 267 ed. 2 (07 5857) z července 2010, která tuto normu zcela nahradí od 2011-12-01.
Třídicí znak:075857
Schválena:28.3.2000
Vydána:1.5.2000
Účinnost od:1.6.2000
Platnost ukončena:1.12.2011
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 267:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:502 kB
Změny:*Z1 7.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2010
Věstník:7/2010
Účinnost od:1.8.2010
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:95 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama