Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 200
Zdravotně technické armatury. Všeobecné technické podmínky pro jednoduché ventily a směšovací baterie (Jmenovitá světlost 1/2) PN 10: Minimální výtokový tlak 0.05 MPa (0,5 bar)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary tapware. General technical specifications for single taps and mixer taps (nominal size 1/2). PN 10: Minimum flow pressure of 0.05 MPa (0,5 bar)
Třídicí znak:137102
Schválena:11.6.1996
Vydána:1.12.1996
Účinnost od:1.1.1997
Platnost ukončena:1.10.2005
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 200:1989
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:278 kB
Opravy:UR 4.97 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.4.1997
Věstník:4/1997
Účinnost od:1.5.1997
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:106 kB
 


 
 
Reklama