Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 16785-1
Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Bio-based products - Bio-based content - Part 1: Determination of the bio-based content using the radiocarbon analysis and elemental analysis
Poznámka:Původní název normy "Produkty z biomasy - Obsah biomasy - Část 1: Stanovení obsahu biomasy pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy"
Třídicí znak:659807
Schválena:13.5.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1110 kB
Opravy:1 7.19 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.7.2019
Věstník:7/2019
Účinnost od:1.8.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:121 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama