Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15998
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification
Třídicí znak:701023
Schválena:6.5.2011
Vydána:1.6.2011
Účinnost od:1.7.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:239 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama