Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15984
Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Petroleum industry and products - Determination of composition of refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific value - Gas chromatography method
Třídicí znak:656488
Schválena:25.8.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.4.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama