Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14901-1+A1
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 1: Epoxy coating (heavy duty)
Třídicí znak:132080
Schválena:25.3.2020
Vydána:1.5.2020
Účinnost od:1.6.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:925 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama