Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14825
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
Třídicí znak:143011
Schválena:25.6.2020
Vydána:1.7.2020
Účinnost od:1.8.2020
Počet stran:110
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2215 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama