Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14688+A1
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods
Poznámka:S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 14688 ed. 2 (72 4872) z října 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:724872
Schválena:20.2.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:460 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama