Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14511-3
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3: Test methods
Třídicí znak:143010
Schválena:23.3.2005
Vydána:1.4.2005
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2008
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14511-3:2004, EN 14511-3/AC:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:609 kB
Opravy:*1 8.05 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.8.2005
Věstník:8/2005
Účinnost od:1.9.2005
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:102 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama