Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14511-3
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3: Test methods
Třídicí znak:143010
Schválena:30.11.2004
Vydána:1.1.2005
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.5.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14511-3:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:339 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama