Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14511-2
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions
Třídicí znak:143010
Schválena:7.12.2018
Vydána:1.1.2019
Účinnost od:1.2.2019
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:306 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama