Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14511-2
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2: Test conditions
Třídicí znak:143010
Schválena:23.3.2005
Vydána:1.4.2005
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2008
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14511-2:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:199 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama