Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14296 ed. 2
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary appliances - Communal washing troughs
Poznámka:S účinností od 2017-04-30 se nahrazuje ČSN EN 14296 (91 4109) z listopadu 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:914109
Schválena:18.12.2015
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.7.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1008 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama