Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14179-1
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Třídicí znak:701575
Schválena:13.1.2006
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.2.2017
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14179-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:903 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama