Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13480-6
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Třídicí znak:130020
Schválena:26.11.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:599 kB
Změny:*A1 11.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2019
Věstník:11/2019
Účinnost od:1.12.2019
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:213 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama